Dair

Din Druidloge i Hufvudstaden!

Druid – Inställd världskongress

Bröder i logen Dair, Följande den nu världsvida spridningen av Covid-19/Corona viruset och de hitintills okända konsekvenserna av denna, har IGLD’s ledning beslutat att ställa in den planerade 29e världskongressen i Malmö. Det skulle vara oansvarigt att samla så många (mer…)

Read More...

Dair – Coronavirus – OBS!!! Alla logemöten ställs in till och med den 15 maj 2020.

(mer…)

Read More...

Fwd: Inställt möte i logen Samain

(mer…)

Read More...

Coronaviruset

Bröder i logen Dair, V v se info nedan om hur vi agerar och värnar varandra i samband med Coronaviruset. Med broderlig hälsning E F E, Bo Danielsen, Skr Logen Dair – FGDO skr@dair.se (OBS! ändrad e-postadress!) 073-8088316 dair.se ================================================= (mer…)

Read More...

Belenos kallelse 2020-3

Inbjudan från logen Belenos i Uppsala, * Måndagen den 9 mars Bardating med gradgivning * Måndag 23 mars Eubatmöte med ämbetsmannainstallation Med broderlig hälsning E F E, Bo Danielsen, Skr Logen Dair – FGDO skr@dair.se (OBS! ändrad e-postadress!) 073-8088316 dair.se (mer…)

Read More...

Logen Doru – ONSDAGEN den 18 mars 2020 kl. 19.00, Kallelse Druidstämma med Gradgivning,

Med broderlig hälsning E F E, Bo Danielsen, Skr Logen Dair – FGDO <mailto:skr@dair.se> skr@dair.se (OBS! ändrad e-postadress!) 073-8088316 <dair.se/> dair.se Från: Skrivare Doru <skr@doru.se> Skickat: den 4 mars 2020 16:41 Ämne: Druidstämma ONSDAGEN den 18 mars Bröder, Dorus vakna (mer…)

Read More...

Logen Doru – Måndagen den 18 mars 2020 kl. 19.00, Kallelse Druidstämma med Gradgivning,

Bröder, V v se inbjudan från Logen Doru, * Druidstämma med Gradgivning, Måndagen den 18 mars 2020 kl. 19.00 Med broderlig hälsning E F E, Bo Danielsen, Skr Logen Dair – FGDO skr@dair.se (OBS! ändrad e-postadress!) 073-8088316 dair.se Ämne: Kallelse (mer…)

Read More...

Kallelse mars Henry Hurle i Köping

Inbjudan från Henry Hurle i Köping gällande mars 2020 Med broderlig hälsning E F E, Bo Danielsen, Skr Logen Dair – FGDO skr@dair.se (OBS! ändrad e-postadress!) 073-8088316 dair.se Från: lars.g.thelin@koping.net Skickat: den 2 mars 2020 15:19 Till: skr@arosia.druidorden.com; skr@belenos.druidorden.com; skr@beltain.druidorden.com; (mer…)

Read More...

Logen Beltain i mars

Inbjudan från logen Beltain i Östhammar. Med broderlig hälsning E F E, Bo Danielsen, Skr Logen Dair – FGDO <mailto:skr@dair.se> skr@dair.se (OBS! ändrad e-postadress!) 073-8088316 dair.se <dair.se/> Ämne: Logen Beltain i mars Bröder, Bifogat översändes vår kallelse till våra möten (mer…)

Read More...