Dair

Din Druidloge i Hufvudstaden!

Logekväll/Medlemskap

Hur ser då en logekväll ut hos Svenska Druid-Orden egentligen? Läs nedan så finner du svaret.

Förloge
Bröderna samlas utanför själva logelokalen en stund före mötet. Förlogen utnyttjas för att bröderna skall hinna hälsa på varandra och få en stunds samvaro före själva mötet och varva ner efter t ex dagens arbete mm.

Arbetsmöte
Bröderna stiger in i Lunden och det rituella mötet,det så kallade arbetsmötet inleds. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens lagar och ritualer.

Efterloge
Efter arbetsmötet avslutas kvällen med en broderlig samvaro,då bröderna intar en måltid. För denna aktivitet ansvarar Logevärden,assisterad av Festlighetsutskottet. I verksamheten ingår alltid något ideellt inslag som t.ex. någon form av underhållning, föredrag, temakväll eller liknande. Målet med detta är att främja samvaron mellan bröderna och att lära känna varandra.

Medlemsskap
För att bli upptagen i en av Svenska Druid-Ordens Grundloger krävs följande:

  • Den man,som fyllt 21 år och är svensk medborgare eller är i Sverige stadigvarande bosatt,har ordnad ekonomi och genom sin levnadsvandel åtnjuter medmänniskors aktning kan upptagas till Ordensbroder.
  • Dessutom krävs att den presumtive brodern rekommenderas av två bröder inom Logen, så kallade faddrar.

 


 

Våra Regalier
Varje grad inom Orden har sin egen regalie, Svenska Druid-Ordens ser ut som följande:

Regalier_Sida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresserad? Ta i så fall gärna kontakt med någon Ämbetsman, kontaktuppgifterna hittar du här.