Dair

Din Druidloge i Hufvudstaden!

Välgörenhet

Välgörenhet
En av vår Ordens stöttepelare/grundpelare är Välgörenhet. Välgörenhet som sådant kan bedrivas i många olika former och inom logen Dair är det lika så.

Stipendiefonden
Logens Dairs stipendiefond, som utgör ett Stipendium från Logen Dair, kan tilldelas till personer, som utfört handlingar som ligger nära Logen Dairs värderingar.

Stipendiater
Vänligen se nedan för logens Stipendiater:

2019 – Utdelning från logens Stipiendiefond
Vem Jeanette Höglund – ”För arbetet med Vid din Sida”
Webb  Vid din Sida
Motivering ”För Ert beundransvärda arbete med att inte glömma bort våra äldre medmänniskor.”
Summa  10.000:-

2018 – Utdelning från logens Stipiendiefond
Vem Anette Ullberg – ”För jullunchen i Kungsträdgården”
Webb  Stadsmisssionen
Motivering ”För sitt stora arbete med att ge alla behövande en jullunch.”
Summa  5.000:-

2017 – Utdelning från logens Stipiendiefond
Vem Elise Lindqvist – ”Ängeln på Malmskillnadsgatan”
Webb  Svenska Kyrkan
Motivering ”För sitt stora arbete som medmänniska till utsatta kvinnor.”
Summa  5.000:-

2016 – Utdelning från logens Stipiendiefond  
Vem Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime
Webb  GAPF – Glöm Aldrig Pela & Fadime
Motivering  ”För sitt arbete mot hedersvåld samt skapandet av opinionsbildning inom området.”
Summa  5.000:-